WASHINGTON - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã thúc giục việc xác định một bộ “mục tiêu phát triển kỹ thuật số” chung để giải quyết, trong số các vấn đề khác, khoảng cách kỹ thuật số rộng khiến 3,8 tỷ người vẫn bị ngắt kết nối kỹ thuật số.

Cách mạng kỹ thuật số và ba lĩnh vực quan trọng khác - y tế cộng đồng, biến đổi khí hậu và đại dương - đòi hỏi sự quan tâm khẩn cấp của cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng cho biết trong tuyên bố của mình tại Đại hội đồng LHQ ở New York vào chiều thứ Bảy (25/9).


Đại hội đồng LHQ: Vivian Balakrishnan kêu gọi hành động đa phương khẩn cấp để giải quyết chia rẽ kỹ thuật số
Đại hội đồng LHQ: Vivian Balakrishnan kêu gọi hành động đa phương khẩn cấp để giải quyết chia rẽ kỹ thuật số

Ông nói, đại dịch đã đẩy nhanh tốc độ và quy mô của cuộc cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra.

Tiến sĩ Balakrishnan nói, chuyển đổi kỹ thuật số về cơ bản phải là cải thiện cuộc sống và trao quyền cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Ông cảnh báo: “Nếu chúng ta không đóng khoảng cách kỹ thuật số, chúng ta sẽ không đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển bền vững là một tập hợp các mục tiêu được LHQ thông qua vào năm 2015, nói chung là lời kêu gọi hành động chung nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng vào năm 2030 tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng.

Tiến sĩ Balakrishnan nói thêm: “Đây là lý do tại sao số hóa đặt ra một thách thức toàn cầu và đòi hỏi một phản ứng chung trên toàn cầu.

Các vấn đề liên quan bao gồm giải quyết thông tin sai lệch, tận dụng công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững, cũng như truy cập công bằng và an toàn vào dữ liệu - đảm bảo rằng dữ liệu “không bị độc quyền bởi một số ít… khiến phần lớn kỹ thuật số bị tước quyền sử dụng”, ông nói.

Ông nói: “Cộng đồng quốc tế cần có một cuộc trò chuyện về một 'khuôn khổ các chuẩn mực và nguyên tắc', đồng thời nói thêm rằng tiếng nói của các quốc gia nhỏ phải được lắng nghe.

Chuyển đổi kỹ thuật số cần phải lấy con người làm trọng tâm và phải bao gồm cuộc sống hàng ngày của mọi người và tất cả các bên liên quan cần tham gia, ông nói.

Về mặt sức khỏe cộng đồng , tiếp cận với vắc xin là vấn đề lớn nhất mà nhiều quốc gia phải đối mặt, ông nói và thúc giục việc mở rộng quy mô sản xuất và phân phối. Singapore sẽ làm phần việc của mình bằng cách quyên góp theo sáng kiến ​​Covax cho các quốc gia khác có nhu cầu lớn hơn, ông nói.

Ông kêu gọi tăng cường hỗ trợ đa phương cho Tổ chức Y tế Thế giới và Liên hợp quốc, đồng thời huy động các nguồn lực cho an ninh tập thể vì “không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn”.

Và ông nói rằng cộng đồng quốc tế cần một phản ứng toàn cầu bền vững và đầy tham vọng đối với biến đổi khí hậu, những tác động mà tác động của nó ở cấp địa phương đòi hỏi các giải pháp phải ở cấp độ toàn cầu.


Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào ngày 25 tháng 9 năm 2021. ẢNH: AFP

Ông nói, biến đổi khí hậu là một “mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại” đối với một quốc đảo nhỏ như Singapore.

Ông nói: “Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ là một bài kiểm tra đáng kể về khả năng của chúng ta trong việc quản lý cộng đồng toàn cầu thông qua hành động đa phương. “Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra tác động đáng kể. Nếu chúng ta thất bại, hậu quả sẽ là tai họa cho mọi quốc gia và cho toàn thể nhân loại. ”

Ông nói thêm, các đại dương cũng là đại dương toàn cầu cần hành động đa phương khẩn cấp. Ông thúc giục kỷ niệm 40 năm ngày thông qua Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (Unclos) là cơ hội để tái khẳng định cam kết của Unclos là công cụ pháp lý chính để quản lý các đại dương.