Hiện tại, Google tách biệt các ứng dụng và dịch vụ khác nhau của mình. Giống như dịch vụ Gmail tập trung vào dịch vụ email. 

sau đó Meet với dịch vụ hội nghị truyền hình .Nhưng bây giờ Google đã công bố một số thay đổi trong tương lai sẽ biến Gmail trở thành một nền tảng kết hợp, nơi người dùng có thể làm nhiều việc trong một ứng dụng.

Được Tintuc24h.org cập nhật như một phần của bản cập nhật Google Workspace, người dùng Gmail sẽ có thể gọi điện thoại hoặc gọi điện video trong Gmail.

Niềm vui! Người dùng Gmail sẽ có thể gọi cho nhau
Niềm vui! Người dùng Gmail sẽ có thể gọi cho nhau

Vì vậy, người dùng không cần phải mở ứng dụng Meet để thực hiện cuộc gọi thoại và video, người dùng Gmail giờ đây sẽ thực hiện trực tiếp từ ứng dụng Gmail.

Google giải thích rằng tính năng này sẽ tái tạo các cuộc họp đặc biệt tự phát diễn ra trong các trải nghiệm làm việc trực tiếp.Vì vậy, người dùng có thể sử dụng một ứng dụng cho một số hoạt động, từ gửi email hoặc gọi điện thoại và video. So với việc phải thực hiện bên ngoài ứng dụng, kể cả những thứ từ chính hệ sinh thái Google.

Để ra mắt, Google có kế hoạch cập nhật trước cho các tài khoản doanh nghiệp. Vì vậy, tính năng cuộc gọi thoại và video này sẽ không đến với tất cả người dùng cùng một lúc.

xem thêm cách sử dụng meet