Tintuc24h.org - Google muốn gửi tin nhắn giữa iOS và Android một cách an toàn hơn -  IMessage của Apple cho phép người dùng iOS và macOS gửi cho nhau các

tin nhắn được mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên, điều này sẽ khác nếu tin nhắn được gửi từ Android sang iOS hoặc ngược lại, trong đó tin nhắn chỉ được gửi dưới dạng văn bản thuần túy, có nghĩa là nó không đủ an toàn trong quá trình truyền. Đây là những gì sẽ thay đổi.

Google muốn gửi tin nhắn giữa iOS và Android một cách an toàn hơn
Google muốn gửi tin nhắn giữa iOS và Android một cách an toàn hơn

Google cũng muốn thay đổi mọi thứ, trong dòng tweet của mình trên Twitter Google Android SVP Hiroshi Lockheimer ám chỉ Apple áp dụng giao thức Rich Communication Services (RCS).


Giao thức RC được thiết kế để thay thế cho SMS truyền thống. Nó cũng được cho là một giải pháp thay thế bất khả tri nền tảng cho các ứng dụng nhắn tin khác như Facebook Messenger, WhatsApp và iMessage.


Hiện tại dịch vụ này yêu cầu người dùng phải có iPhone hoặc đăng ký tài khoản Facebook / WhatsApp. Dịch vụ này có thể được so sánh với SMS trong đó miễn là người dùng có điện thoại di động, số điện thoại và kết nối di động, người dùng có thể gửi và nhận SMS ngay lập tức.


Đọc thêm: Google muốn sử dụng AI để điều khiển đèn giao thông


Google đã thúc đẩy giao thức RCS được một thời gian. Cho đến nay các nhà mạng lớn ở Mỹ đã đồng ý áp dụng nó.


Apple là một trong số ít các công ty công nghệ lớn còn tồn tại, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì iMessage có thể là động lực để người dùng mua các sản phẩm của Apple và sử dụng hệ sinh thái của hãng.