Năm 2020, 2 triệu 247 nghìn 362 người có giấy phép cư trú từ các nước EU.

“”>

Số lượng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhận được giấy phép cư trú lần đầu tiên vào năm 2020 giảm 24% so với năm trước do loại coronavirus mới (Kovid-19).

Văn phòng Thống kê Châu Âu (Eurostat) đã công bố dữ liệu về những người có giấy phép cư trú lần đầu từ các nước EU vào năm 2020.

Theo đó, trong khi có tổng số 2 triệu 955 nghìn 495 người được cấp giấy phép cư trú lần đầu tiên vào năm 2019, con số này giảm xuống còn 2 triệu 247 nghìn 362 người vào năm 2020 do dịch bệnh và hạn chế đi lại. Như vậy, năm ngoái, số người có giấy phép cư trú lần đầu từ các nước EU đã giảm 24% so với năm trước. Số lượng giấy phép cư trú đầu tiên được đề cập đã tăng lên kể từ năm 2013.

40% người có giấy phép cư trú lần đầu định cư ở các nước EU do cơ hội việc làm. 28 phần trăm giấy phép cư trú được cấp vì lý do gia đình, 21 phần trăm vì những lý do khác như bảo vệ quốc tế, và 11 phần trăm cho giáo dục.

Phần lớn những người có giấy phép cư trú lần đầu từ các nước EU là người Ukraine. Trong giai đoạn này, các nước EU, công dân Ukraine 601.227, công dân Maroc 123 nghìn 445, công dân Ấn Độ 79 nghìn 273, công dân Syria 73 nghìn 819, công dân Brazil 72 nghìn 440, công dân Belarus 63 nghìn 520, công dân Venezuela 60 nghìn 833, công dân Nga 60 . 1 nghìn 702, 59 nghìn 756 cho công dân Trung Quốc, 58 nghìn 660 cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và 42 nghìn 348 cho công dân Afghanistan.